Klimat och Miljö

Klimat och Miljö

Inbjudan till fem samlingar kring klimatet

Nätverket Grön kyrka Mikaelikyrkan, Grön kyrka, inbjuder i samarbete med Bilda till fem samlingar kring klimatet Vem berörs inte av klimatkrisen? Vår församling anordnade den 5 oktober ett seminarium ”Grön kyrka?”. Grön kyrka är ett miljö- och klimatoriente¬rat initiativ, som Equmeniakyrkan ta¬git. Det är ett nätverk av samverkande församlingar, flera i vår närhet. Mika¬elikyrkans församling är ansluten till nätverket. Nätverket stöder vårt deltagande i ar¬betet för att klara klimatkrisen. Vi kan lämna viktiga bidrag till nätverket, Din, vår, allas medverkan…